سلام دوستان

یه چیزی که من همیشه درگیر پیدا کردنش بودم و بعضی موقع ها تو فلش زدن گوشی خیلی نیازم میشد ...

اطلاعات مورد نیازی که باید پر کنید در قسمت APNs

در اندروید 4 به بالا میتونی این قسمت APNs را از آدرس زیر بیابید !
Setting/ wireless &network / more / mobile network / access point names /
یا در سایر گوشها :
آدرس Setting > Wireless Controll > Mobile Network Setting > Access Point Names برید .
با زدن کلید Menu و New APN

این اطلاعاتAPNs رو وارد میکنید :


GPRSایرانسل
name:Irancell gprs
APN:Mtnirancell
MCC:432
MNC:35
APN type: default,supl


MMSایرانسل
name:Irancell mms
APN:Mtnirancell
prox-y: 10.131.26.138port:8080
MCC:432
MNC:35
APN type: default,suplGPRSهمراه اول
name: gprs mci
APN: mcinetMCC:432
MNC:11
APN type: default,supl

MMSهمراه اول
name: mms mci
APN: mcinet
pro-y: 192.168.194.073
port: 8080
MCC:432
MNC:11
APN type: default,suplGPRS رایتل
name: RighTel
APN: RighTel
MCC:432
MNC:20
APN type: default,supl

MMS رایتل
name: RighTel-MMS
APN: RighTel-WAP
pro-xy: 10.200.39.10
port: 8080
MCC:432
MNC:20
APN type: default,supl