ابتدا وارد تنظیمات تلگرام شوید و سپس گزینه Data and Storage  را انتخاب کنید.

اکنون دو گزینه مهم داریم که باید تنظیم شوند:

یک: گزینه When using mobile data: با وارد شدن به این قسمت می توانید تنظیم کنید وقتی با اینترنت سیم کارت خود مشغول کار با اینترنت هستید ، کدام یک از اطلاعات به طور خودکار دانلود شوند:

دو: گزینه When connected on Wi-Fi: در این قسمت می توانید تنظیم کنید وقتی با اینترنت وای فای در حال کار هستیم ، کدا یک از اطلاعات به صورت خودکار دانلود شوند.

در هر دو مورد ما پیشنهاد میکنیم هیچ کدام از گزینه ها را تیک نزنید.

ب این ترتیب خیلی راحت از مصرف بی مورد دیتا در تلگرام جلوگیری می کنید و میتوانید دیتای خود را کنترل کنید!

یا موفق باشید