در اپلیکیشن تلگرام طلایی سرویس هایی جهت ردگیری افراد در هر زمان که صاحبان این اپ اراده کنند وجود دارد!
ساز و کار این سرویس مانیتورینگ نیز به این صورت هست که push notify از سمت سرور هاتگرام به اپ ارسال میشود و اپ نسبت به نوع اون هشداری که برای اپ ارسال شده سرویس مانیتورینگ یا فعالیت خاصی رو فعال و اجرا میکند.
حال اگر این notify از نوع 12 باشد همه سرویش های مانیتورینگ فعال خواهند شد و اطلاعاتی از قبل:
💥 آی پی فرد
💥 لوکیشن فرد
💥 کانتکت فرد
💥 آی دی عددی تلگرامی فرد
💥 لیست سوپرگروها و  کانالهایی که عضو هست

به سمت سرور هاتگرام ارسال میشود.
این ارسال نیز همراه با کلید تایید هویت انجام میشود که عموم دسترسی به این وب سرویس نداشته باشند.‌

📌 لازم بود دوستان از ساز و کار هاتگرام و تلگرام طلایی (که اخیرا دولت اعلام کرده برای آنهاست ) آشنایی کاملتری داشته باشن.
همونطور که از سمت دولت هم اعلام شد، استفاده کنندگان از این اپ، هرزمان قابل ردگیری هستند.