قابل توجه خانم های بدحجاب و بی حجاب

خانم بدحجاب ، بی حجاب که برا رفتن تو خیابون بتونه کاری میکنی تا جلب توجه کنی
یادت باشه تا موقعی که برا چشم چرون ها لذت بخش باشی دنبالتن
بعدش با یه عروسک شارژ تموم کرده
هـــــیچ فرقی نداری