«انّا نقتلک بغضاً لأبیک؛ ما به سبب دشمنی با پدرت با تو می جنگیم

یه عده هستن که واقعا ناراحتن؛ ناراحتن از اونایی که جانماز آب میکشن، از از مسئولین بی کفایتشون ناراحتن، از افرادی که خودشون رو مقدس میدونن و بقیه رو کافر، از ... ؛ آره، میدونم، منم ناراحتم، منم باهاشون موافقم.

اما یه عده دیگه هستن که ناراحت نیستن و از روی بغض دارن کار انجام میدن، شبیه همون بغضی که نسبت به امام حسین بود (البته یه عده که حتی خدا و پیامبر رو هم قبول ندارن حسابشون جداست)؛ نمایه های این افراد رو ببینی یه بوی خاصی رو فریاد میزنه، انگار که از سوختن و کشته شدن کودکان در آتش مدرسه، از کشته شدن مردم تو زلزله ناراحتن؛ اما از کشته شدن کودکان در جاهای دیگه دنیا ناراحت نیستن! کشته شدن کودکانی که هر روزه در جای جای دنیا به وسیله یک انسان دیگر اتفاق می افتد، نه از طرق زلزله و آتش سوزی! تاکید می کنم، کشته شدن به دست یک انسان دیگر!

اما یک سخن کوتاه با بچه مذهبی ها؛ آی شمایی که به اسم بچه مذهبی داری فعالیت می کنی، در کجا گفتن که جواب فحش رو با فحش بدی؟ چرا تا یه کامنت توهین آمیز میبینی سریع پاسخ توهین آمیز و یا تحقیرآمیز میدی! نه من نه شما و نه حتی رهبر هیچکدوم که از پیامبر خدا (ص) بالاتر نیستیم! هستیم؟ پیامبر (ص) رو با سنگ میزدند، توهین می کردند، آشغال و شکنبه روی سرش می ریختند اما باز هم بخاطر ترویج دین و بخاطر خدا تحمل می کرد بعد من و شما ...

آی شمایی که عکس رهبر رو نصب می کنی چرا عکس سخن رهبری عمل میکنی؟ مگه نشنیدی چه فرمود:
«اگر یک حرفى که خون شما را به جوش می آورد به زبان آورند مثلاً فرض کنید اهانت به رهبرى کردند باز هم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید. نیرویتان را براى آن روزى که کشور به آن نیازمند است، براى آن روزى که نیروى جوان و مؤمن و حزب‏الّلهى باید در مقابله با دشمن بایستد، حفظ کنید»  
 
خیلی از توهین هایی که به رهبر میشه نتیجه اشتباهات ماست! دشمن خوب بلده که چطور از اشتباهات ما سوء استفاده کنه!