مود سه قسمت لایک، فالو، کامنت
‏آموزش استفاده :
با زدن دکمه فالو،لایک،کامنت موجود در بخش سکه گیری، بدون افزایش فالوینگ و.. سکه جمع کنید و بدون دردسر استفاده کنید

احتمال اینکه هر لحظه ممکنه برنامه آپدیت بشه و باگ فیکس کنند و مود از کار بیوفته خیلی زیاده

پس زود دانلود کنید و نهایت استفاده رو ببرید ...

دانلود

ازکار افتاد !