خواستم تذکری به پسرهایی بدهم که دنبال ناموس دیگران هستند و به قول امروز دختر بازی میکنند

یکی از دوستان میگفت چند ماه پیش توی چت با دختری آشنا شدم که با پسر رابطه جنسی داشت بعد از مدتی با یک پسری نامزد شدند که قراره توی خرداد عروسی کنند از قضا اون پسر هم با چند دختر رابطه جنسی داشته وقتی بهش گفتم با اینکه میدانی با چندین دختر رابطه دارد باز هم برا ازدواج قبول کردی گفت چون ازدواج نکرده مجبور بوده برا نیازش سراغ آنها برود حالا من کمکش میکنم که نیازی به دخترهای دیگر نداشته باشد

بعد از مدتی دیدم که گفت چون برای رابطه جنسی قراره بعد عروسی انجام شود و دیدم او نیاز دارد قبول کردم زیر نظر خودم با دختری دیگر رابطه داشته باشه تا موقع عروسی .

بعد از توی حرف هاش فهمیدم که خودش هم میخواهد با پسرهای دیگر رابطه برقرار کند

وقتی که این قضیه را دیدم یادم به جمله ای افتاد که قبلا شنیده بودم خدا وعده داده است . (هر کس در زندگی مجردی رابطه نامشروع داشته باشد یک نفر مثل خود یا بدتر از خودش برای ازدواج نسیبش می شود)

بله عزیزان این واقعیت دارد که هر کس با یکی مثل خودش ازدواج خواهد کرد اگر میخواهید همسر آینده شما یک فرد سالمی باشد باید تلاش کنید خودتان هم سالم باشید

این مطلب هم برای دخترها صدق میکند هم پسرها حالا بعضیها میگن اینها همش حرف آخوندها هست دروغه ولی من در واقعیت زیاد دیده ام اگر همه ما چشم هایمان را باز کنیم میبینیم.

من هم مثل شما یک فرد عادی هستم نه آخوند هستم و نه حاجی یک فرد عادی که دوست دارم جامعه ای سالم داشته باشیم به قول یکی از اساتید متافیزیک که میگفت «خداوند انسان را آفرید و انسان توجیه را»

نمیدانم چرا بعضی ها از حقیقت فرار میکنند و خود را به خواب می زنند. چه شده که ما از داشتن یک جامعه سالم فرار میکنیم و تقصیرها را گردن دیگران می اندازیم؟ آیا ما خودمان واقعا بی تقصیریم؟