✨بـسـمـ رب الـمـهـدے✨
⛔بــے حــیــایــے ، غـیـر مـسـتـقـیـم⛔
🔷خــواهرم!
🔶تویی که شیرینی حیای فاطمی را چشیده ای...
🔷تویی که عشق بازی میکنی با چادرت...
🔶آری خواهرم با توام☝🏻 توصیه ای خواهرانه دارم...
می پذیری؟
🔷➖➖🔹➖➖🔷
خانمی که با حیا و نجیب است ، با گذاشتن عکس دست زیبای خود در فضای مجازی ، دل نامحرمان را نمیلرزاند...
🔶➖➖🔸➖➖🔶
خانمی که عاشق حضرت زهرا(س) و خاندانش است ، عکس صورت با حجاب ولی با آرایش خود را دست به دست بین نامحرمان نمیپرخاند...!
🔷➖➖🔹➖➖🔷
آرے خواهرم!
خانمی که حیا دارد ، خانمی که نجابت دارد ، خانمی که به ارزش خود پی برده ، نمی آید به بهانه تبلیغ حجاب ، بی حیایی اش را ⛔غیر مستقیم⛔ به تماشا بگذارد...!
🔶➖➖🔸➖➖🔶
آرے خواهرم !
عکس دست و صورت و بدن تو هر چند با حجاب !
دارد می چرخد !
دســ👌🏻ـــت به دســـت ، دل به دلــــ❤😶
آری زلزله ایجاد کرده اے در دل جوانان مجرد ...😔
ارزش و بهایت را به چشم های مردان نفروش (( گـــرچـــه بــــا حـــجـــاب))☝🏻
🔶➖➖🔸➖➖🔶
🔷بـــے حــیــایــے  ⛔مـــمــــنـــوع⛔