تذکر : برای نصب اندروید 8 حتما از ورژن 3.13.1 یا جدیدتر استفاده شود.

Odin 1.85Odin 3.06Odin 3.09Odin 3.10.6Odin 3.10.7Odin 3.11.1Odin 3.12.3Odin 3.12.5Odin 3.12.7Odin 3.12.10Odin 3.13.1